Registrera ditt konto för punktmätningen

Illustration av sjuksköterska som ringer upp en patient

Ansökan om nytt konto eller tillägg till befintligt konto


  Det sjukhus du skall ringa för

Genom att göra ansökan tillåter du Quicksearch AB att lagra din e-post och ditt namn för att kunna ge dig ett användarkonto och kunna skicka dig information om Webbkollen. Uppgifterna finns kvar hos Quicksearch AB fram till dess du säger upp användarkontot.

Du förbinder dig att inte mata in dina eller någon annans personuppgifter (namn, personnummer etc.) i Webbkollen.