Webbkollen

Trygghet i vardagen

Webbkollen är ett sätt att låta patienterna komma till tals. Det skapar trygghet och det blir också tydligt var vårdens förbättringsområden finns.

Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med läkemedelsbehandling och till återinskrivningar på sjukhus.

 

Se resultaten från Webbkollen

Varje månad skickar vi ut en kort rapport av de aktuella resultaten

Kom igång med Webbkollen

Ansök om användarkonto 

Material

Pressmeddelande Varför webbkollen? Varför webbkollen? - för chefer Varför webbkollen? - för den äldre Film om Webbkollen (Youtube)

Frågeformulär

Sjukhus - Återinskrivna Sjukhus - Ring upp Akutmottagning Vårdcentral / Hälsocentral Kommunal vård och omsorg

Testa intervjustödet

Sjukhus - Återinskrivna Sjukhus - Ring upp Akutmottagning Vårdcentral / Hälsocentral Kommunal vård och omsorg

Sex versioner

Sjukhus - Återinskrivna

Patienter som är återinskrivna och befinner sig på sjukhus.

Sjukhus - Ring upp

Patienter som är åter i hemmet efter sjukhusvistelse eller besök på specialistmottagning.

Sjukhus - Akutmottagning

Patienter som är åter i hemmet efter besök på akutmottagning.

Vårdcentral / Hälsocentral

Patienter som inte behöver vistats på sjukhus, men som får många olika insatser och där man vill försäkra sig om att allt fungerar. Detta intervjustöd är tänkt att användas av primärvård.

Kommunal vård och omsorg

Patienter som inte behöver vistats på sjukhus, men som får många olika insatser och där man vill försäkra sig om att allt fungerar. Detta intervjustöd är tänkt att användas av kommunal vård och omsorg.

Samverkan

Samverkan mellan kommunen, öppen- och slutenvården för att tillsammans fånga upp hur arbetet fungerar.

Inloggningsuppgifter

Registrera dig här

För kontakt:

Agneta Brinne

Deltagande län

Webbkollen är framtaget och testat av SKL tillsammans med 14 län, Quicksearch och Blekinge Tekniska Högskola. Tjänsten finansieras av SKL till 1 Juni 2020.

Från 1/1 2017 tecknar deltagande län ett gratis avtal med Quicksearch för att använda tjänsten.
Kontakta Magnus Olander för mer information.

SKL Quicksearch Acceptus